E

Echo:
Geluid welke weerkaatst (herhaald) wordt door een oppervlakte.

Edit, Editen:
Bewerking, bewerken.

Effect:
Verandering op oorspronkelijk geluid.

EQ:
Afkorting voor Equalizer.

Equalizer:
Apparaat waarmee bepaalde frequenties versterkt dan wel afgezwakt kunnen worden.

Expand, Expander:
Letterlijk, uitzetten. Apparaat (of plug-in) om signaal welke boven een bepaalde waarde (threshold) komt met een bepaald ratio te versterken.

Geplaatst in .