D

DAW:
Digital Audio Workstation. Formeel alles (dus ook hardware) wat nodig is om een meer-sproren audio opnames te maken en af te spelen. Vaak wordt er echter alleen de benodigde software mee bedoeld.

dB (Decibel):
Afkorting voor decibel. Een verhouding op een logaritmische schaal. 0dB verhoud zich tot 1:1. Elk 10dB is een verhoging met factor 10, dus 10dB is 1:10 en 20dB is 1:100, 30dB – 1:1000 enz. Wordt ook gebruikt om geluidsniveau aan te geven.

DC:
Afkorting voor Direct Current. Gebruikt om aan te geven dat het om een gelijk spanning gaat.

Delay:
Letterlijk, vertraging. Effect in audio welke het oorspronkelijk geluid iets later weer laat horen, eventueel herhaald.

DI, DI-Box:
Direct In. DI-Box is een apparaat welke de impedantie van een ingang converteert dan wel van een un-balanced signaal een balanced signaal maakt. Wordt gebruikt om instrumenten op een microfoon ingangen aan te sluiten.

Digitaal (Audio):
Digitaal wil zeggen, informatie met een discreet aantal waardes. Deze waardes kunnen alleen waar (1) of onwaar (0) zijn. Voordeel van digitaal is dat het in principe foutloos opgeslagen en getransporteerd kan worden.

Distortion:
Letterlijk, vervorming. Effect om het signaal door middel van oversturen en daardoor toevoegen van harmonische tonen te vervormen.

Dither:
Voor Audio: Het bewust toevoegen van ruis om bit afrondingen willekeurig te laten verlopen.

Drager:
Waar we onze muziek op bewaren. Denk aan USB stick, CD, grammofoonplaat enz.

Drive:
Het opvoeren van het volume. Meestal gebeurd dit dan ook met iets vervorming om signaal meer kracht te geven.

Driver:
Software bedoeld om de communicatie tussen hardware en de besturingsysteem van je computer te regelen. Bij hardware ook gebruikt als naam voor een luidspreker (welke in de kast is gebouwd).

DSP:
Afkorting voor Digital Sound Processing. Digitaal geluid bewerken.

Dynamiek, Dynamic:
Verschil tussen luid en zacht. Een Dynamisch microfoon wekt zijn eigen spanning op doordat een membraam (met daaraan een spoel) beweegt door de geluidsgolven welke het opvangt. (Er is dus geen extern voeding nodig)

Geplaatst in .