A

AAX:
Avid Audio eXtension is een plug-in formaat voor Pro Tools (DAW)’

AC:
Afkorting voor Alternating Current. Om aan te geven dat het om een wissel spanning gaat.

Active:
Wordt vaak bij speakers gebruikt om aan te geven dat er een ingebouwd versterker in zit. (Deze kunnen dus direct op een line uitgang aangesloten worden.) Maar ook bij bijvoorbeeld DI-Box om aan te geven dat deze versterkt is en dus voeding nodig heeft.

ADAT:
Een protocol voor digitaal audio overdracht. Wordt vaak gebruikt om verschillend apparatuur digitaal, vaak optisch, aan elkaar te verbinden.

AES/EBU (AES3):
Een protocol voor digitaal audio overdracht. Wordt vaak gebruikt om verschillend apparatuur digitaal aan elkaar te verbinden. Worden verschillende soorten connectors voor gebruikt.

Amplifier, Amp:
Versterker.

Amplitude:
Groote of sterkte van een trilling. Wordt gemeten van nulpunt tot hoogste punt van een golf. Hoe groter de amplitude hoe harder de toon.

Analoog (Audio):
Met analoog wordt bedoeld een traploos glijdend analogie (lijkend op) van het origineel signaal. In audio zitten we in het analoog domein bij bijvoorbeeld geluidsgolven omzetten naar elektrisch signaal (microfoon) of een elektrisch signaal omzetten in geluidsgolven (luidspreker).
Voordat het elektrisch signaal geconverteerd is naar een digitaal signaal (ADC) of na het converteren van een digitaal signaal naar een elektrisch signaal (DAC) zitten we dus in het analoog domein.

Arm:
Staat voor “geladen”. vaak gebruikt om aan te geven dat een spoor gereed staat voor opname.

Attack:
Letterlijk Aanval. Wordt bij b.v. compressors gebruikt om de tijd dat deze begint te werken in te stellen.

AU:
Audio Units is een plug-in formaat welke gebruikt wordt door Apple software.

Automation, Automatisering:
Het in software (DAW) opnemen van handelingen welke bij het afspelen (automatisch) worden herhaald.

AUX:
Staat voor Auxilary, wat betekend een reserve aansluiting. We komen deze soms in software (DAW) tegen maar ook op hardware.

Geplaatst in .