Studio Techniek Basis Actievoorwaarden

 • Deze actie is alleen geldig van woensdag 1 maart t/m zondag 12 maart 2017.
 • Deelname aan acties is gratis.
  Deelname vindt plaats wanneer u een deelnameformulier hebt ingevuld.
  Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs (kortingcode) wordt verstrekt aan de mailadres opgegeven op het deelnameformulier.
 • Na verstrekken van de prijs aan winnaar moet deze binnen 3 maand verzilverd worden, hierna vervalt deze.
 • De prijs is niet geldig met terug werkende kracht.
 • De korting is alleen eenmalig geldig voor de cursus: Studio Techniek Basis.
 • De waarde van de prijs kan niet worden uitgekeerd in contanten.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie.
  BT-Studio mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 • BT-Studio behoudt zich het recht de inzendingen in andere communicatiemiddelen te publiceren, met naamsvermelding van de deelnemer, in het kader van de uitgeschreven wedstrijd. Hier staat geen honorarium tegenover.
 • BT-Studio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • BT-Studio is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • BT-Studio behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.